สถิติ

สถิติหน้า
หน้าเนื้อหา847
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
34,026
ไฟล์ที่อัปโหลด1,873
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง Tokyo 7th Sisters37,263
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย1.10
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน5,193
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
0
บอต (รายการสมาชิก)0
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)1
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)1
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)0