ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก

ค้นหาผู้ใช้ที่ถูกบล็อก
 
 
 
 
ตราเวลา เป้าหมาย หมดอายุ ผู้ดูแลระบบที่บล็อก พารามิเตอร์การบล็อก เหตุผล
09:24, 28 เมษายน 2559 BenquelxzcknwGoodenberger (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ไม่มีกำหนด Admin (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง  
09:23, 28 เมษายน 2559 JeraldinednrawpdlyuStakelin (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ไม่มีกำหนด Admin (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง  
19:57, 9 เมษายน 2559 Iwusehupa (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ไม่มีกำหนด Admin (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง  
19:57, 9 เมษายน 2559 Ojorotor (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ไม่มีกำหนด Admin (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง  
19:57, 9 เมษายน 2559 Ozulezed (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ไม่มีกำหนด Admin (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง  
19:06, 1 เมษายน 2559 Iludogyh (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ไม่มีกำหนด Admin (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง  
10:17, 30 มีนาคม 2559 JeniferToutcher (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ไม่มีกำหนด Admin (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง  
10:17, 30 มีนาคม 2559 Elisabeth8499 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ไม่มีกำหนด Admin (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง  
10:17, 30 มีนาคม 2559 LeticiaCunniff2 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ไม่มีกำหนด Admin (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง  
10:16, 30 มีนาคม 2559 EzekielKimbell (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ไม่มีกำหนด Admin (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง